Materiały Edukacyjne do pobrania 2017/2018

Każde przedszkole, które zgłosiło się do IX edycji programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury" otrzyma bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych. 

Wysyłka materiałów do placówek, rozpocznie się w połowie listopada.

 

Materiały można również pobrać w wersji elektornicznej: